مرسدس بنز ۲۸۰اس

کارت بازی مرسدس بنز ۲۸۰ اس

این ماشین یکی از کارتهای خوب بود که امکان برنده شدنش کم نبود، نکات برترشم سرعت نسبتا زیادش،گنجایش باکش و وزنش بود ( اینجا باید یه اعتراف بکنم، ما اون زمان موقع بازی ماشینی رو بهتر  میدونستیم که وزنش بیشتر باشه!)

۲تا نکته جالب هم توی این کارت هست یکی آلمان غربی ( یعنی اون زمان آلمان هنوز دو قسمت بود) دیگه اینکه اسم ماشینو نوشته مرسدس بنز کلاس( ولی بازم دمشون گرم چون همین اطلاعات ناقص هم اون موقع کمیاب بود)